Cập nhật changelog về skills theo bản mới nhất trên test server của KR

Tình hình là NCsoft vừa đưa ra changelog mới của các class, nên bên VN mình trước sau gì cũng update tới bây giờ, nên mình xin được dịch ...
Advertisement