Đây không phải là topic kiểu ôn lại kỷ niệm mà là để phân biệt cho các bạn trẻ chưa thử hết 3 game bắn tọa độ thuở xưa phân biệt được các game để không bị "lạc đề" khi trò chuyện với các old gamer.

1. Gunbound: Game bạn chơi có 3 nút để chọn 3 loại đạn, bắn bằng xe không phải vài thứ nhỏ nhỏ, có nhiều hiệu ứng thời tiết (dễ nhớ nhất laze), KHÔNG có kiểu mục hành trang nhân vật mà ở đó nhân vật to chình ình đứng làm dáng, trang phục cộng thêm chỉ số cho nhân vật nhưng chỉ thuần 1 chỉ số nào đó hoặc all thấp, nhân vật hoạt họa nhún nhún. Sự khác nhau ở vũ khí là tất cả các mặt hiệu ứng, damage, số lượng, góc, đặc điểm... Random có rồng, ngựa. Không có dụng cụ x3 đạn chỉ có +1 đạn, không lượm thêm dụng cụ, không hao thể lực khi xài dụng cụ. Delay turn tính = time: Ảnh hưởng cả từ dụng cụ và tốc độ delay xe. Nền trận đấu có hoạt họa hoặc không. Không có phó bản nhưng nhiều chế độ chơi (dù bắn thông thường vẫn đc ưa thích nhất). Không quan trọng nạp (bản hồi đó). Game tải - đã end ở VN

2. TAAN: Game bạn chơi cho bạn sẵn tất cả vũ khí như gunbound nhưng nó là vũ khí không phải xe, bạn mặc đồ vì thích chứ không phải vì chỉ số, bạn có cái thứ gọi là nhẫn kim cương để tiến hóa vũ khí, khi bạn nhấn sẵn sàng, tùy vào áo bạn mặc mà sẽ có HOẠT HỌA "NGẦU" cho thú vị và đứng 1 lúc cũng có mini HOẠT HỌA thể hiện kiểu nghề của áo. Thời tiết chỉ có hướng gió. Sự khác nhau của vũ khí đẩy rất mạnh vào hiệu ứng và đặc điểm (damage to khi bay xa, damage to khi bắn gần, băng, độc,...) góc bắn cũng có khác biệt nhưng ít thay đổi vì chỉ có 1 loại đạn... Random chỉ có rồng. Dụng cụ không có sẵn mà sưu tập trong quá trình bắn, được x3 cả POW. Delay turn chỉ tính = time hao phí và delay turn vũ khí: không chịu ảnh hưởng từ dụng cụ xài. Nền trận đấu có hoạt họa. Có phó bản nhưng ít chế độ chơi. Không quan trọng nạp. Game tải - đã end ở VN

3. Gunny: Game bạn chơi chỉ cho bạn 1 cái vũ khí ngày (now) / dởm (xưa), bạn phải tự kiếm vũ khí khác. CÓ THỂ cường hóa, hợp thành cho vũ khí, trang phục để tăng chỉ số, trang phục rất quan trọng chỉ số, nhân vật bất động ở ô chờ không hoạt họa. Thời tiết chỉ có hướng gió. Vũ khí đấy mạnh vào góc bắn, độ đào và damage cơ bản, không có hiệu ứng phụ khác và có mức độ xịn khiến 1 số vũ khí hoàn toàn là RÁC, KHÔNGRANDOM vũ khí. Dụng cụ có sẵn trước (xưa - phải tích thêm, nay - unlimited), có thể lượm thêm, hao thể lực khi dùng. Delay turn tính = time + thể lực tiêu hao; ảnh hưởng chỉ số "tốc độ" nhân vật. Nền trận đấu cũng không hoạt họa. Có nhiều phó bản nhưng ít chế độ chơi. Quan trọng nạp. Game nền web - còn hút máu ở VN.

Xem thêm: Thất vọng với cái cộng đồng game hiện tại...
BÀI VIẾT CÓ HỮU ÍCH?

CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN FACEBOOK:

Related Posts